ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލް ކުރުން – 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން 23 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައި ބައްދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *