މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒުގެ ތެރެއިން

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *