މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަދަޙަ މުބާރާތް 1444

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *