May 15, 2023

އަޟްހާ ޢީދު 1444

ފެށޭ ތާރީޙް : 27 ޖޫން 2023

ނިމޭ ތާރީޙް : 03 ޖުލައި 2023

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްލާ ޢީދު ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވެލިދޫ ކްއުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްނެގުމުގަ މަތިން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް މިރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޢީދުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް