އަޟްހާ ޢީދު 1444


ފެށޭ ތާރީޙް : 27 ޖޫން 2023

ނިމޭ ތާރީޙް : 03 ޖުލައި 2023

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްލާ ޢީދު ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވެލިދޫ ކްއުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްނެގުމުގަ މަތިން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް މިރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޢީދުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

 

 

 

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *