ނަހުޒާ ޤުރުއާން ކިލާސް

ނަހުޒާ ޤުރުއާން ކިލާހަކީ ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ ކިލާހެކެވެ. މި ޤުރުއާން ކިލާސް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާވެސް އެކުގައެވެ.