ދަތުރުފަތުރުގެ މައުލޫމާތު

ނ.އަތޮޅު ފެރީ:

ހުކުރުދުވަސް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ދުވަސްތަކުގައި ވެލިދޫން ފުރުން: 7:00 މަނަދޫން ފުރުން: 1:00

 

އަނެކްސް އެކްސްޕްރެސް:

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ، ބުރާސްފަތި، ހޮނިހިރު – މާލެއިން ފުރުން: 7:00 ވެލިދޫއިން ފުރުން: 1:45

 

ވިޓަމިންސީ ލޯންޗް:

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ، އަންގާރަ، ބުދަ

 

ކޮންކޯޑް އެކްސްޕްރެސް:

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ 08:30ގައި ވެލިދޫއިން ފުރުން / ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 09:00ގައި މާލެއިން ފުރުން.